Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

19:07
5394 a362 390

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock vianaska naska
19:04
2819 e67e 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viatoffifee toffifee
19:04
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
19:03
2025 26fb 390
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viacenturylove centurylove
19:02
Otwórz oczy, nie daj się manipulować i ciągle zaślepiać 'kochającymi' toksycznymi ludźmi. Gdzie Twój szacunek do siebie, ba gdzie twardy charakter, co się z Tobą stało złotko..? 
11:52
11:52
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
11:52
6201 129c 390
Reposted fromcarol91 carol91 viatoffifee toffifee
11:51
0307 2efe 390

Karlovy Vary, Czech Republic (by Kuba Szymik)

May 14 2017

16:35
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
Reposted fromSalute Salute viablacksadcat blacksadcat
16:32
Reposted fromtfu tfu viablackdrama blackdrama
16:23
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viaxvcth xvcth
16:16
5809 ef13 390
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viacenturylove centurylove

May 11 2017

20:23
2114 ec1b 390
"Jesteś inny, zachowuj się jak wszyscy..."
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viatoffifee toffifee
20:21
0965 2adc 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatoffifee toffifee
20:20
0449 32e5 390
Reposted fromverronique verronique viatoffifee toffifee

April 30 2017

10:15
- To Ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viatoffifee toffifee
10:14

- Nie rozumiem dlaczego do mnie napisałaś.

- Muszę od czasu do czasu upewnić się, że za mną nie tęsknisz.

Reposted fromsavanna savanna viaxvcth xvcth
10:00
10:00
5800 6820 390
Odkryj w sobie psychopatę i osiągnij sukces
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl