Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

10:59
Kim jestem dla Ciebie?
10:56
3290 1d50 390
Reposted fromjustinwright justinwright viaever ever
10:55
4806 460d 390
"Maski i twarze"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaever ever
10:55
7667 96b8 390
Reposted fromkonwalia konwalia viatoffifee toffifee
10:50
8799 a067 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaever ever
10:48
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaever ever

April 19 2017

20:43
To co zrobił Gauguin, czyli rzucił w pizdu wszystko i zaczął od nowa nazywa się w psychologii syndromem Gauguina. Sram na to jak się to nazywa. Ale Gauguin to przykład, że zawsze można zacząć od nowa.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaclaudelle claudelle
20:42
 ...ale z każdym dniem uświadamiam sobie, jak wiele w naszym życiu zależy od z pozoru błahych przypadków. Od jednej decyzji, czasem nie popartej absolutnie niczym. Od absurdalnego poczucia, że powinniśmy coś zrobić. Od intuicji, przeczucia, najzywajcie to jak chcecie.
Reposted fromkix kix viaclaudelle claudelle
20:41
3167 8413 390
Reposted fromkimik kimik viamadadream madadream
20:41
0796 3344 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viamadadream madadream
20:40
1483 8010 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
20:39
4510 0f4e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
20:39

“Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie.”

-Stanisław Ignacy Witkiewicz

Reposted frompomyleniec pomyleniec viamadadream madadream
20:36
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Reposted fromlabellavita labellavita viamadadream madadream
20:36
Chciałabym powiązać minuty dni moich jakoś z twoimi.
— Bukowski
20:31
9062 1225 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamadadream madadream
20:27
2195 062d 390
Reposted fromsarazation sarazation viadiedrunk diedrunk
20:25
9734 9427 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
20:19
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaever ever
08:16
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaaniuszka aniuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl