Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

17:22

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek vianiedopowiedzeniaa niedopowiedzeniaa
17:14
Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając  raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi.  Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając  oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viatoffifee toffifee
17:13
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viaiindependentt iindependentt
17:12
2741 5048 390
Reposted fromdelain delain viaiindependentt iindependentt
17:01
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaiindependentt iindependentt

May 17 2017

19:11
19:10
Najlepszym testem, jaki można sobie zrobić w związku jest pytanie: a pozwoliłabyś/pozwoliłbyś, aby tak cię traktował twój najlepszy przyjaciel? Czy pozwoliłabyś, aby twoja przyjaciółka wsadziła ci świeczkę w dupę? Raczej nie, prawda? Patologii się nie ratuje. Z patologii się spierdala. I nie ma znaczenia, że patologia później płacze, albo przeprasza, albo obiecuje poprawę, albo wmawia, że to twoja wina, albo przekonuje, że się na to „zasłużyło”, albo zawistni ludzie chcą zniszczyć wasz związek.
Reposted fromlittlefool littlefool viaeternia eternia
19:10
1751 02d2 390
Reposted fromSzczurek Szczurek via3u3a 3u3a
19:07
5303 3d14 390
Reposted fromstrzepy strzepy via3u3a 3u3a
19:07
5394 a362 390

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock vianaska naska
19:04
2819 e67e 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viatoffifee toffifee
19:04
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
19:03
2025 26fb 390
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viacenturylove centurylove
19:02
Otwórz oczy, nie daj się manipulować i ciągle zaślepiać 'kochającymi' toksycznymi ludźmi. Gdzie Twój szacunek do siebie, ba gdzie twardy charakter, co się z Tobą stało złotko..? 
11:52
11:52
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
11:52
6201 129c 390
Reposted fromcarol91 carol91 viatoffifee toffifee
11:51
0307 2efe 390

Karlovy Vary, Czech Republic (by Kuba Szymik)

May 14 2017

16:35
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
Reposted fromSalute Salute viablacksadcat blacksadcat
16:32
Reposted fromtfu tfu viablackdrama blackdrama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl