Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

23:40
Nie jestem ważna. Dla nikogo. Nikt by nawet nie zauważył gdybym zniknęła.
— Może zniknę?
Reposted frompaasiak paasiak viagaabu gaabu
23:39
4944 ecf4 390
Reposted frombiru biru viaSoulwood Soulwood
23:32
7035 9dc1 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaever ever
23:32
7879 2f91 390
Reposted fromsunlight sunlight viaever ever
23:32
8260 631f 390
Reposted fromerial erial viaever ever

March 21 2017

21:08
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viatoffifee toffifee

March 15 2017

14:52
Reposted fromNanaya Nanaya viadiedrunk diedrunk

March 08 2017

12:52
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— J. Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakacrew kacrew
12:51
8957 6637 390
12:49
4474 172f 390
Reposted fromoll oll viakacrew kacrew
12:49
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viakacrew kacrew

March 06 2017

19:44
2850 81d2 390
Reposted frombotanyplay botanyplay viatoffifee toffifee
19:42
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadiedrunk diedrunk
19:41
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol viadiedrunk diedrunk
19:39
8616 f7f0 390
Reposted fromsneakyy sneakyy viadiedrunk diedrunk
19:38
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viatoffifee toffifee
19:35
3924 357f 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viatoffifee toffifee
19:33
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatoffifee toffifee
19:32
1646 9219 390
Reposted fromtempak tempak viaever ever

February 28 2017

17:00
3080 7c4b 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl